Ročníkové práce

Vývoj plodu

Ontogeneze člověka -Je individuální vývoj jedince Probíhá od splynutí pohlavních buněk až do dospělosti.Dělíme ji na několik úseků: 1)Prenatální období – od oplození do porodu a) embryonální období 1.-8.týden b) fetální období 9.-40. týden 2) Natální období – porod 3) Postnatální období – poporodní Prenatální období Se dělí na embryonální a fetální období Embryonální období Vajíčko je oplozeno jednou spermií. Oplození nastává ve vejcovodu. Po průniku hlavičky oplozující spermie do vajíčka dojde ke změně plazmatické membrány, která znemožní průchod dalším spermiím. Spermie i vajíčko jsou haploidní (nesou 23 chromozomů). Jejich splynutím vzniká diploidní buňka – zygota (46 chromozomů).
Text celé práce si zobrazíte zde. Obrázky a fotodokumentace jsou zde.


Gymnázium V. Hlavatého, Louny